Koti missä asuu rakkaus ja aito kohtaaminen

Toimintatapamme

  • Haluamme antaa jokaiselle yhteisömme jäsenelle mahdollisuuden kehittyä kokonaisvaltaisesti omien edellytystensä mukaan
  • Opetamme ja ohjaamme jokaista yhteisömme jäsentä henkilökohtaisesi asetettujen tavoitteitten mukaisesti
  • Elämme perheyhteisössä asukkaitten ikäkauden mukaisesti mahdollisimman normaalia elämää, mikä merkitsee velvollisuuksia ja vastuuta omista tekemisistä
  • Kaikessa toiminnassamme tavoitteena on, että jokaisen yhteisömme jäsenen itsetunto kohentuisi niin, että jokainen tuntisi olevansa täysivaltainen ja arvokas yhteiskunnan jäsen
  • Täysivaltaistumista edellyttävien elämäntaitojen opetteleminen muodostaa keskeisen toiminnallisen sisällön
  • Viriketoimintaa toteutamme tavoitteellisesti ja pienet työntekijätiimit vastaavat viriketoiminnan eri osa-alueiden kehittämisestä
  • Viriketoimintamme sisältää aikuisopiskelua, liikuntaa, kuntouttavaa toimintaa, kädentaitoja, musiikkia, tietokoneopetusta sekä harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa kodin ulkopuolella
  • Pidämme yhteyttä Värttinän perheyhteisön omaan kummilapseen Burundissa
  • Osallistumme tapahtumiin ja palveluihin kodin ulkopuolella ja Värttinässä järjestämme kiinnostuneille kohdistettuja tapahtumia
  • Teemme yhteistyötä perheiden, Värttinää ympäröivän kyläyhteisön ja eri sidosryhmien kanssa

Sosiaalipalveluiden-omavalvontasuunnitelma(1).docx