Koti missä asuu rakkaus ja aito kohtaaminen

Toimintatapamme

  • Haluamme antaa jokaiselle perheenjäsenelle mahdollisuuden kehittyä kokonaisvaltaisesti omien edellytystensä mukaan
  • Opetamme ja ohjaamme jokaista perheenjäsentä henkilökohtaisesi asetettujen tavoitteitten mukaisesti
  • Elämme perheyhteisössä asukkaitten ikäkauden mukaisesti mahdollisimman normaalia elämää, mikä merkitsee velvollisuuksia ja vastuuta omista tekemisistä
  • Kaikessa toiminnassamme tavoitteena on, että jokaisen perheenjäsenen itsetunto kohentuisi niin, että jokainen tuntisi olevansa täysivaltainen ja arvokas yhteiskunnan jäsen
  • Täysivaltaistumista edellyttävien elämäntaitojen opetteleminen muodostaa keskeisen toiminnallisen sisällön
  • Päivätoimintaa toteutamme tavoitteellisesti ja pienet työntekijätiimit vastaavat päivätoiminnan eri osa-alueiden kehittämisestä
  • Päivätoimintamme sisältää aikuisopiskelua, liikuntaa, kuntouttavaa toimintaa, kädentaitoja, musiikkia, tietokoneopetusta sekä harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa kodin ulkopuolella
  • Pidämme yhteyttä Värttinän perheyhteisön omaan kummilapseen Intiassa
  • Osallistumme tapahtumiin ja palveluihin kodin ulkopuolella ja Värttinässä järjestämme kiinnostuneille kohdistettuja tapahtumia
  • Teemme yhteistyötä perheiden, Värttinää ympäröivän kyläyhteisön ja eri sidosryhmien kanssa